dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
bony na innowacje

EURO - GROUP spółka cywilna Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Zakup usługi badawczo – rozwojowej
pn.”Badanie i opracowanie nowego procesu demontażu pojazdów hybrydowych
w spółce EURO - GROUP w otoczeniu stanowiącym model rzeczywistego funkcjonowania”.

 

 

Cele projektu:
opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej poprzez zakup usługi B+R.

 

Planowany efekt projektu:

 


1. wdrożenie nowego sposobu demontażu samochodów hybrydowych,
2. stworzenie standardów i uniwersalnego rozwiązania w zakresie innowacyjnego procesu demontażu samochodu hybrydowego,
3. nawiązanie współpracy z sektorem nauki i transfer wyników prac B+R do działalności spółki.

 

 

Wartość projektu:                      123 000,00  PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   90 000,00  PLN