dziś jest:


przeglądaj

forum recyklingu samochodów

Forum Recyklingu Samochodów24 lutego 2014, w Warszawskim hotelu LORD Conference Center odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone sprawozdaniu prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2013 i warunkach działania w roku 2014, organizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów, firmy doradcze zajmujące się obsługą przedsiębiorców pod kątem ochrony środowiska, inspektorzy ochrony środowiska oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i prawnicy.

 

 

W trakcie spotkania przedstawiono formy dofinansowania dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, poruszono kwestię dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz możliwości uzyskania dofinansowania na rozbudowę i modernizację stacji demontażu pojazdów. Spotkanie miało również na celu przygotowanie przedsiębiorców do właściwego wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 

 

Poruszono również kwestię istotną dla prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz inne działalności gospodarcze, które wymagają tworzenia zbiorów danych osobowych klientów. Znowelizowana ustawa o Ochronie Danych Osobowych, nakłada na przedsiębiorców z różnych branż, szereg obowiązków wynikających z tworzenia zbiorów danych osobowych. Jednym z nich jest obowiązek poinformowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych m.in. o tworzeniu zbioru i jego przechowywaniu. Nie dostosowanie się do przepisów ustawy, może skutkować karami nawet do 1 000 000 euro.

 

 

 

 

W trakcie spotkania omówiono w jaki sposób właściwie tworzyć, zabezpieczyć, przechowywać i postępować ze zbiorami danych osobowych.

 

 

 

 

Ostatnim punktem spotkania, było podsumowanie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ w minionych latach oraz kontrola "szarej strefy" recyklingu pojazdów. W tym przypadku stanowisko Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazuje, że inspektorzy nabyli doświadczenia i uzyskali narzędzia niezbędne do wykonywania swojej funkcji. Do współpracy z WIOŚ, wyznaczono prokuratorów koordynatorów w wielu prokuraturach okręgowych. Obecnie inspektorzy podejmują kontrole z udziałem Policji, urzędu skarbowego, urzędu celnego oraz inspektoratu nadzoru budowlanego.

 

 

 

 

 

W 2013 w wyniku wykrycia nieprawidłowości, skierowano wystąpienia do innych organów o podjęcie przez nie działań, w tym do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W 2013 roku w ramach podjętych działań Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wydały decyzje nakładające kary pieniężne na ponad 1,5mln. zł.

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska mają na celu kontrolę przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczenie "szarej strefy" w recyklingu pojazdów stanowiąc obecnie, a także w przyszłości cele priorytetowe.

 

 

Zbigniew Wilk

Polub demot.pl na Facebooku