dziś jest:


przeglądaj

stacja demontażu

Stacja demontażu pojazdów - ogólnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja demontażu jest podmiotem gospodarczym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla stacji  demontażu która przetwarza odpad jakim jest samochód wycofany z ekspluatacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja demontażu aby mogła zacząć działać musi posiadać lokalizację zgodną z wymogami ekologi oraz z planem zagospodarowania przestrzennego, wszystkie znajdujące się w niej budynki powinny spełniać wymagania prawa budowlanego oraz posiadać wyposażenie umożliwiające demontaż zgodny z ekologią, oraz posiadać pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda stacja powinna posiadać  utwardzony plac wyposażony w separatory substancji ropopochodnych które mają zabezpieczyć przed przedostaniem się do gleby substancji niebezpieczych dla środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność stacji demontażu pojazdów jest kontrolowana poprzez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz poprzez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.