dziś jest:


przeglądaj

złom a VAT

Złom a VAT.

 

 

9 czerwca 2011 roku uchwalona została przez Sejm zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw nr 134, pozycja 780) Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r. z wyjątkiem przepisów o szczególnej procedurze w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. W ustawie tej pojawił się zapis mówiący o tym że płatnikiem podatku vat z tytułu dostaw złomu będzie nabywca, który zostanie zobowiązany do jego wykazania i zapłacenia.  Pierwsze informacje na temat planowanych zmian pojawiły się w rozporządzeniu z 22 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

 

 

 

Po wejściu w życie zasady "odwrotnego obciążenia" (reverse charge) legalne firmy wreszcie mogą zacząć konkurować z szarą strefą oraz z firmami wyłudzającymi zwrot podatku vat. Takie prawo podatkowe powinno również uzdrowić branżę złomową poprzez wyeliminowanie procederu nieewidencjonowania faktur dostaw towarów oraz dostarczania faktur fikcyjnych z których podatek vat naliczony pomniejsza podatek vat należny. System takiego rozliczania podatku vat od kilku lat jest stosowany w innych krajach Unii Europejskiej i cieszy wszystkich zainteresowanych rozwojem branży fakt zastosowania sprawdzonych zachodnich wzorców w naszym systemie podatkowym. Katalog towarów o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 7 ustawy zamieszczony w załączniku nr 11 do Ustawy wymienia szereg grup towarów  którymi obrót wymaga stosowania zasady odwróconego naliczania vat. W przypadku recyklingu pojazdów  dotyczy to pozycji od 3 do 8.

Polub demot.pl na Facebooku