dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
Stacja demontażu pojazdu

 

 

Złomowanie pojazdów    tel:   12 273 07 25           +48/  515 10 10 13

Stacja Demontażu Pojazdów Przeznaczonych do utylizacji K/61 „DEMOT” za złomowanie pojazdu nie pobiera opłat, jednak w przypadku pojazdu znacznie zdekompletowanego może być pobrana oplata zależna od stopnia zdekompletowania.Za pojazd kompletny uznajemy ten, który posiada wszystkie istotne elementy (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2006 r.) i nie stracił ze swojej masy - uwidocznionej w dowodzie rejestracyjnym - więcej niż 10%.
Przyjmujemy tylko pojazdy z czytelnymi numerami identyfikacyjnymi VIN
Przyjmowany pojazd powinien posiadać komplet tablic rejestracyjnych w przypadku braku tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. (ściągnij druk upoważnienia do wydruku).
Ponadto przyjmujemy pojazdy płacąc za każdy przyjęty kompletny pojazd, który został dostarczony przez właściciela we własnym zakresie, według indywidualnej wyceny uzgodnionej z klientem.
Stacja Demontażu Pojazdów  „DEMOT” prowadzi również skup części samochodowych, oraz pojazdów sprowadzanych z zagranicy, a także pojazdów powypadkowych. Wysokość cen ustalana jest indywidualnie.
Jeżeli posiadasz uszkodzony samochód, prześlij nam swoją ofertę wysyłając e-mail lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Jeżeli jest to możliwe prześlij nam zdjęcia uszkodzonego pojazdu.
Na życzenie klienta, zapewniamy własny transport pojazdów do stacji demontażu pojazdów.
Po przyjęciu pojazdu do demontażu i uiszczeniu opłaty w przypadku pojazdu niekompletnego właściciel otrzymuje:
1. Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów, które jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji.
2. Unieważniony dowód rejestracyjny
3. Unieważnione tablice rejestracyjne
4. Unieważnioną kartę pojazdu (jeżeli była wydana)
Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestaje obowiązywać opłata ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) od posiadanego pojazdu, a tym samym można wycofać ewentualną nadpłatę.
Aby ułatwić naszym klientom przekazanie pojazdu do złomowania, poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnych dokumentów: 
-  dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu;
-  dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeżeli została wydana);
-  dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela, np. umowa kupna – sprzedaży;
- jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie należy wcześniej dokonać anulowania wpisu w Wydziale Komunikacji;
- W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, lub potwierdzoną przez Wydział Komunikacji kserokopię dowodu rejestracyjnego;
-  Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji, REGON lub KRS), oraz przedstawić  pisemne upoważnienie dla przedstawiciela firmy. (przykładowy druk znajduje się w dziale formularze do pobrania);
- W przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie dla osoby zdającej pojazd. (przykładowy druk znajduje się w dziale formularze do pobrania);
-  W przypadku, gdy pojazd posiada współwłaściciela, przy wydaniu zaświadczenia konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, lub pisemne upoważnienie do zdania pojazdu osobne dla każdego z nich. (przykładowy druk znajduje się w dziale formularze do pobrania)
- W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np.: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.
-  Homologację, oraz inne dokumenty do butli gazowej, jeżeli pojazd posiadał w instalację LPG.

    Pamiętaj! Oddając samochód do nas dbasz o środowisko !!