dziś jest:


przeglądaj

spotkanie informacyjne RPZP

Spotkanie Informacyjne Recyklerów Polskich Związku Pracodawców w Kielcach
 

 

 

 


Dnia 29.01.2016 r., odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w Kieleckim hotelu „Magnolia” przez Związek Pracodawców – Recyklerzy Polscy, w którym uczestniczyło około 50 osób. Spotkanie zostało otwarte przez prezesa Zarządu Zbigniewa Wilk, który podsumował miniony rok pracy i przedstawił najważniejsze informacje oraz sukcesy organizacji, w tym informację o włączeniu w skład Grupy Roboczej do spraw minimalizacji wytwarzania odpadów w tym niezdatnych do przetwarzania oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego powołanej przez Ministerstwo Rozwoju.

 

 

 

Kolejny blok informacyjny dotyczył zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji po 1 stycznia 2016 r., i prowadzony był przez Pana Arkadiusza Dzierżanowskiego z firmy EKOLEVEL sp. z o.o., który wskazał m.in. możliwość zaliczenia odpadów oddanych w miesiącu lutym do sprawozdania za poprzedni rok, jednak zaznaczył tutaj o ryzyku za tym idącym, a mianowicie różnych interpretacjach tej zmiany. Następny blok informacyjny poświęcony został informacji nt. Prawidłowego przygotowania sprawozdania o odpadach i wniosku o dotację. Poruszona została także propozycja NFOŚiGW, dotycząca pożyczek celowych dla SDP, na zakup pojazdów do demontażu. Kolejna prezentacja dotyczyła zmiany przepisów w zakresie sieci zbierania. Obecni na sali włączyli się w dyskusję z prezentującym swój pomysł na stworzenie ogólnokrajowej sieci Panem Jarosławem Bochenkiem z firmy „Dynafleet” i włączenie w jej tworzenie stacji demontażu z całego kraju, w sposób zapewniający profity dla wszystkich uczestników. Na temat możliwości uzyskania większych wpływów ze sprzedaży surowców w grupie oraz sposobach na uzyskanie najlepszej ceny na poszczególne metale mówił Pan Ryszard Luzak prezes zarządu firmy Scraptrader sp. zo.o.

 

 

Na zakończenie Pani Renata Kowalska w imieniu Zarządu przedstawiła informację na temat „ZESPOŁU WRAKI”, powołanego przez Ministerstwo Środowiska, w którego pracach uczestniczył Związek. Uczestnicy zostali poinformowani, które z propozycji innych organizacji zostały poparte przez RPZP, lub ewentualnie kwestionowane i  dlaczego, a także z jakimi rozwiązaniami i propozycjami wystąpił Związek.

 

 

Polub demot.pl na Facebooku