dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
partnerstwo lokalne

Konferencja Partnerstwo Lokalne Na Rynku Pracy


 

20 listopada 2013 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, odbyła się konferencja, w której udział wzięli m.in. Starosta Myślenicki - Józef Tomal, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - Maciej Ostrowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Andrzej Martynuski oraz przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych, działających na rzecz szkolnictwa i kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

W konferencji uczestniczyli także, przedstawiciele lokalnych organizacji skupiających przedsiębiorców m.in. prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej - Tadeusz Sawicki. Konferencja miała na celu przedstawienie i zaproszenie do udziału w porozumieniu partnerskim na rzecz polityki społecznej, promocji zatrudnienia oraz tworzenia warunków aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie myślenickim. Porozumienie to ma na celu ograniczenie bezrobocia i ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej polityki społecznej i aktywizacji rynku pracy mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia i samozatrudnienia, wspieranie przedsiębiorczości oraz łagodzenie problemów społecznych.

 

 

 

Członkiem partnerstwa mogą zostać osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej działające w obszarze polityki społecznej, rynku pracy lub w ich otoczeniu; instytucje rynku pracy oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wraz z ich wyspecjalizowanymi agendami, instytucje gospodarcze i zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe, organizacje pracownicze i inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnym było również wystąpienie Starosty Myślenickiego Pana Józefa Tomala, na temat kierunków rozwoju szkolnictwa na terenie powiatu oraz przekazywaniu na ten temat informacji dla społeczeństwa i potencjalnych pracodawców. W takcie konferencji poruszona została również kwestia sposobów finansowania inicjatyw przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach dla osób, firm i instytucji chcących skorzystać z takiej formy pomocy w roku 2014.

 

 


Zbigniew Wilk