dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
Dotacej UE

EURO - GROUP SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW WILK, BOŻENA HEBDA, EDYTA WILK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,  Podziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, pod nazwą Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego w celu wytworzenia i wprowadzenia do działalności spółki EUROGROUP

 

Przedmiot projektu: Projekt obejmuje utworzenie i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego poprzez przystosowanie pomieszczeń istniejącego budynku użytkowego do potrzeb i funkcji nowego centrum i powstanie infrastruktury B+R w tym 3 laboratoriów oraz wielozadaniowego stanowiska do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych .

 

Cel projektu: wiodącym celem projektu jest utworzenie infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie realizacji AGENDY BADAWCZEJ w obszarach: elektromobilność, demontaż, odzysk surowców i elementów, regeneracja, recykling oraz certyfikacja.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu zostanie oddana do użytku w pełni wyposażona, w aparaturę badawczą, sprzęt i dedykowane oprogramowanie, infrastruktura B+R gotowa do prowadzenia projektów objętych AGENDĄ BADAWCZĄ w obszarach: elektromobilność, demontaż, odzysk surowców i elementów, regeneracja, recykling oraz certyfikacja.

 

Wartość całkowita projektu:1 008 091,99 zł

 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 699 049,67

 

Wkład Funduszy Europejskich: 449 934,64