dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
małopolskie porozumienie

Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych


15 kwietnia 2013 w Skawinie, odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich liczących się na terenie Małopolski organizacji zrzeszających przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli również minister sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin oraz posłanka na Sejm RP VII kadencji Pani Joanna Grażyna Bobowska, a także w charakterze zaproszonych gości i obserwatorów przedstawiciele lokalnych władz oraz mediów. Celem spotkania, było omówienie problemów z jakimi spotykają się przedsiębiorcy i podpisanie porozumienia pomiędzy organizacjami ich zrzeszającymi. Porozumienie to zmierza do wspólnego działania na rzecz podmiotów gospodarczych, będących członkami poszczególnych organizacji. Do porozumienia przystąpiły: Chrzanowska Izba Gospodarcza, Galicyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, Jurajska Izba Gospodarcza, Jurajskie Stowarzyszenie Gospodarcze Gminy Iwanowice, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Podkrakowska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza w Sułkowicach, Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej oraz Wielicka Izba Gospodarcza. Wszystkie te podmioty realizując swoje cele statutowe, wykazały chęć współpracy i wypracowania wspólnego stanowiska dla wielu problemów lokalnej gospodarki.

 

                                                  

 

 

 

Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, ma być także miejscem wymiany informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy istniejącą siecią izb, a także miejscem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, transferu technologii i promocji innowacji. Podstawowe cele, jakie zakłada Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych to poprawa współpracy z samorządami, wpływ na ustawodawstwo oraz ochrona praw przedsiębiorców.


 


Zbigniew Wilk