dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny





przeglądaj
Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

- EKOTECH 2014
 


 

Pomysł powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodził się w 2011 roku. Pierwszą umowę o współpracy podpisano 29 maja 2012 r. Początkowo Klaster tworzyły firmy prowadzące działalność w Skierniewicach oraz przedsiębiorstwa, które swoim zasięgiem obejmowały teren województwa łódzkiego i mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

Obecnie Klaster ma charakter ponadregionalny, tworzą go firmy i przedsiębiorstwa z całego kraju, zajmujące się gospodarką odpadami, instytucje otoczenia biznesu, firmy świadczące usługi doradcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje pozarządowe. W dniu 18 marca 2014 roku w trakcie kieleckich targów EKOTECH 2014, odbyła się konferencja organizowana przez koordynatora Klastra spółkę Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. pt.: "Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu."

 

 


Konferencja miała na celu, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką odpadami i recyklingiem, jednostkami badawczo-naukowymi, firmami konsultingowymi oraz organizacjami pozarządowymi. W trakcie konferencji przedstawiono możliwości rozwoju poprzez pozyskanie w latach 2014-2020 pożyczek niskooprocentowanych i dotacji unijnych, pomocnych w finansowaniu działalności inwestycyjnej, badawczej, eksportowej oraz innowacyjnych technologii. Omawiano korzyści i koszty funkcjonowania klastrów oraz ich wpływ na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości firm z sektora MŚP, a także kierunki rozwoju i założenia polskiej polityki klastrowej.

Przedstawiono możliwości współpracy firm i instytucji w ramach klastra, wzajemne zależności, korzyści budowania relacji w klastrze, oraz szansę skutecznego konkurowania w ramach klastra z dużymi firmami zagranicznymi. Na konferencji prezentowane były również nowe wymagania i wyzwania dla recyklingu i gospodarki odpadowej oraz systemy wyróżniające przedsiębiorstwa i organizacje, wychodzące poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalące efekty swojej działalności środowiskowej między innymi System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). W konferencji klastra wzięło udział około 140 uczestników.

 



Zbigniew Wilk

 

Polub demot.pl na Facebooku