dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
przetargi

 

 

 
Informujemy o rozstrzygnięciu 
postępowania 
 
 
w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wytworzenia i wprowadzenia do działalności spółki EURO-GROUP nowych produktów, procesów i usług”
w Głogoczowie 35,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach  1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

 

Nazwa i adres  oferty wybranej w postępowaniu.

 
APM FIRMA BUDOWLANO - USŁUGOWA, ADAM BŁAŻEWICZ
Adres: 31 - 998 KRAKÓW, ul. Szlifierska 69B.

Cena netto: 325 600,00 PLN.