dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
holowanie przyczepy

Holowanie przyczepy


 

 

 

 

 

 

Często się zdarza że zmuszeni jesteśmy przewieźć przedmioty o gabarytach przekraczających możliwości naszego poczciwego samochodu którym codziennie przemieszczamy się z domu do pracy. Z zazdrością patrzymy wówczas na kierowców cięzarówek dysponujących pojazdami o praktycznie nieograniczonych możliwościach - a przynajmniej tak nam się wydaje. Możemy jednak w takiej sytuacji znaleźć dość proste rozwiązanie.

 

 

 

 

 

Wielu kierowców pomimo wieloletniej praktyki nie wie że korzystając z obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, może ciągnąć przyczepę. Warunkiem jest to aby pojazd którym zamierzamy wykorzystać był wyposażony w hak holowniczy i posiadał odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Przyjęło się w potocznej opinii że posiadając  prawo jazdy kategorii B można ciagnąć tylko małą i lekką przyczepę,  ale tak nie jest.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy spełnieniu  odpowiednich warunków możemy ciągnąć nie tylko przyczepę lekką, ale również takie których dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg.
Po pierwsze masa dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 4250 kg z czego 3500 kg to masa samochodu i 750 kg przyczepy. Uważać należy  jeszcze na to że jeśli przyczepa pozbawiona jest hamulców to jej masa nie może przekroczyc 1/2 masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec bezwładnościowy dopuszczalna masa pojazdu ciągnącego nie może być mniejsza niż 1,33 masy całkowitej przyczepy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po drugie w przypadku kiedy dopuszczalna masa calkowita przyczepy jest w iększa niż 750 kg musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy lub uruchamiany z miejsca kierowcy(rozwiązanie praktycznie niespotykane w naszym kraju), dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż masa własna pojazdu ciągnącego, a co istotne pamiętać należy że dopuszczalna masa całkowita całego zestawu nie może przekroczyć 3500 kg
Praktycznie oznacza to że samochodem o masie własnej 1500 kg i ładowności 500 kg możemy ciągnąc przyczepę o o dopuszczalnej masie calkowitej 1500 kg

 

 

 

Akty prawne dotyczące w/w tematyki

Art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym - rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Art. 88 ust.3 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym - prawo jazdy: kategorii A,B,B1,C,C1,D lub D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.

Art. 88 ust.2 pkt 3 lit.b Prawa o ruchu drogowym - prawo jazdy(kategorii B) uprawnia do kierowania  pojazdem o dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczającej 3,5 t(z wyjątkiem autobusu i motocykla), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
Art. 88 ust. 2 pkt 10 Prawa o ruchu drogowym - prawo jazdy kategorii B+E, C+E, lub D+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B,C, lub D łącznie z przyczepą.

 

 

 

wildern 2012