dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
RPZP nowa inicjatywa przedsiębiorców.

RP-ZP nowa inicjatywa przedsiębiorców związanych z recyklingiem pojazdów.

 

 

 

Prowadzący Stację Demontażu Pojazdów mogą liczyć na pomoc nowego Związku reprezentującego ich interesy. W Warszawie została zarejestrowana organizacja o nazwie Recyklerzy Polscy wiązek Pracodawców, która skupia wokół siebie właścicieli Stacji Demontażu, firmy kooperujące z branżą recyklingową oraz przedstawicieli nauki.

 

 

 

 

Zarząd Związku tworzą osoby, z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji, od lat silnie związane z branżą recyklingową, a także prowadzące Stacje Demontażu Pojazdów. Związek Pracodawców Recyklerzy Polscy, chce realizować swoje cele m.in. poprzez utrzymywanie kontaktów z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, związkami zawodowymi i innymi instytucjami. Oddziaływanie na ustawodawstwo gospodarcze w sferze regulacji obejmujących działalność swoich członków.

 

Wspieranie swoich członków w negocjacjach dotyczących ich zawodowych interesów. Promowanie opinii swoich członków dotyczących wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Monitorowanie praktycznej realizacji obowiązujących w branży odpadowej przepisów prawnych. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się „szarej strefy” w branży odpadowej oraz inicjowanie i opiniowanie zmian przepisów prawnych oddziaływujących bezpośrednio na realizację celów gospodarczych swoich członków. Recyklerzy Polscy

 

Związek Pracodawców ma swoją siedzibę w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 44/713. Członkiem Związku, może zostać podmiot gospodarczy mający siedzibę i działający w Polsce, będący pracodawcą w rozumieniu ustawy o organizacjach pracodawców, podmiot zajmujący się produkcją, dystrybucją, zbieraniem ubezpieczaniem pojazdów, demontażem, strzępieniem, odzyskiwaniem, recyklingiem oraz zajmujący się przetwarzaniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji, ich części, odpadów i materiałów, wpisany do Rejestru prowadzonego przez właściwy Sąd, lub inny właściwy organ rejestrowy.

 

 

 

 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd, po otrzymaniu stosownej deklaracji i sprawdzeniu jej zgodności ze statutem Związku.

 


Zbigniew Wilk

 

 

Polub demot.pl na Facebooku